Impressum - Service - Urlaub im Rotkäppchenland
op kaart tonen
Legenda sluiten
Kaart sluiten Kaart op volledig scherm openen

Reisplanner (0 artikel)

Er zijn 0 artikelen in uw reisplanner:

Reisplanner afdrukken
  • Afdrukken

Colofon

Uitgever en verantwoordelijk voor de inhoud:

Tourismusservice Rotkäppchenland e.V.
Paradeplatz 7
34613 Schwalmstadt-Ziegenhain

Tel. 06691 207 407
Fax 06691 5776

 

info@rotkaeppchenland.de
www.rotkaeppchenland.de
VR 4630 Kantoor van inschrijving Marburg
Directeur Heidrun Englisch


Inhoudsverantwoordelijke conform § 6 MDStV:
Heidrun Englisch

Ontwerp, design, programmering, CMS:
infomax websolutions GmbH
Web: www.infomax-online.de

www.rotkaeppchenland.de gebaseerd op infomaxCMS, het portaal en content-management voor het toerisme.
 

Disclaimer:

Hyperlinks op deze website kunnen naar andere websites leiden die niet door Rotkäppchenland e.V. onderhouden worden. Voor de inhoud van deze pagina’s kan Rotkäppchenland e.V. niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld. Een link naar een externe website is geen garantie voor de inhoud van die website of voor de diensten die daarop worden aangeboden. Ieder gebruik van informatie op deze website of op andere, aan deze website gekoppelde websites is op eigen risico.
Voor het gebruik van deze website gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wetten. Door deze site te gebruiken, gaat u volledig akkoord met de onderstaande voorwaarden. Tenzij elders geregeld, is de inhoud van deze website inclusief, maar niet beperkt tot de daarin opgenomen teksten en afbeeldingen en de lay-out daarvan, eigendom van Rotkäppchenland e.V.. Alle geregistreerde handelsmerken die op deze website worden gebruikt, zijn eigendom van de desbetreffende houders. De verantwoordelijkheid voor prijzen en aanbiedingen ligt bij de desbetreffende aanbieders.
Deze website en de beschikbaar gestelde inhoud inclusief, maar niet beperkt tot grafische elementen, geluid, beeld en HTML-broncode, knoppen en tekst, mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rotkäppchenland e.V. in welke vorm dan ook gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, online gezet, bekendgemaakt, vertaald of gedistribueerd worden. Een uitzondering hierop is het downloaden van gegevens op een computer voor niet-commercieel privégebruik, op voorwaarde dat het materiaal op geen enkele wijze gewijzigd wordt en alle copyrights, handelsmerken en overige eigendomsmarkeringen behouden blijven. De gegevens en teksten op deze website worden gratis ter beschikking gesteld en zijn uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden. Het gebruik van deze informatie heeft geen zakelijke verbintenis tussen Rotkäppchenland e.V. en u tot gevolg.
Rotkäppchenland e.V. beheert deze website in Duitsland. Aan de gebruiksvoorwaarden en alle procedures ligt het Duitse recht ten grondslag.

Privacy:

De bescherming van uw gegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit. Rotkäppchenland e.V. slaat uw gegevens uitsluitend op om zijn bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Wij gebruiken de door ons opgeslagen informatie dan ook uitsluitend voor het leveren van de door u gevraagde diensten, voor marktonderzoek (anonieme, interne analyse van het klantenbestand), voor het afstemmen van onze diensten op uw behoeften (§ 5 lid 2 TDDSG [Duitse wet op de gegevensbescherming bij telediensten]; § 14 lid 2 MDStV [Duits staatsverdrag inzake mediadiensten)) en om onze klanten optimaal van dienst te kunnen zijn (zie BDSG [Duitse Wet op de gegevensbescherming] - versie 18-05-2001). Rotkäppchenland e.V. stelt uw persoonlijke gegevens niet beschikbaar aan derden.
Het invullen van een formulier beschouwen wij als uw toestemming aan ons om op de hierboven beschreven manier met uw gegevens om te gaan. U hebt echter te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Rotkäppchenland e.V. verplicht zich om al uw persoonlijke gegevens onmiddellijk uit onze database te verwijderen zodra u ons daartoe per telefoon, fax, brief of e-mail opdracht geeft. De cookies die bij vragen en reserveringen in de online-reserveringsfunctie worden aangemaakt, worden voor het desbetreffende communicatieproces aangemaakt (session cookies). Deze bevatten geen persoonsgerelateerde gegevens en worden na verwerking van de actie verwijderd.

Op deze website worden met behulp van technologie van etracker GmbH gegevens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden verzameld en opgeslagen. Uit deze gegevens wordt onder een pseudoniem een gebruikersprofiel aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in het tijdelijk geheugen van de browser van de sitebezoeker worden opgeslagen. Door middel van deze cookies kan de internetbrowser bij een volgend bezoek worden herkend. De gegevens die met de etracker-technologieën zijn verzameld, worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie niet gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet gekoppeld aan gegevens van de drager van het pseudoniem. De toestemming voor het verzamelen en opslaan van gegevens kan op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang voor de toekomst worden ingetrokken.

© Tourismusservice Rotkäppchenland e.V. - 34602 Schwalmstadt - Tel. +49 (0)6691 - 207407 - E-Mail